Uvod2019-01-23T19:46:26+00:00

U okviru IPA+ projekta razvijene su i testirane dve online obuke kako bi se pokrile obrazovni zahtevi profesionalaca sa različitim nivoima iskustva i znanja. Rezultat je tromesečna „Sveobuhvatna“ obuka (Nivo I) sa 7 modula i tromesečna „Ekpertska“ obuka (Nivo II) sa 4 modula. Spisak ovih modula i njihovih glavnih tema prikazuju se posebno za svaku obuku.

Sadržaj “Sveobuhvatne” obuke (Nivo I)
Sadržaj “Ekspertske” obuke (Nivo II)