Istraživački institut Polibienestar2019-02-19T10:39:34+00:00

Project Description

Istraživački institut Polibienestar

UNIVERZITET U VALENSIJI (ŠPANIJA)

Polibienestar je javni istraživački institut koji pripada Univerzitetu u Valensiji. Specijalizovan je za oblast istraživanja, inovacija i socijalne tehnologije, tehničkog savetovanja i obuke u oblasti javnih politika. Njegova suštinska misija jeste unapređenje socijalne zaštite i kvaliteta života društva.

Polibienestar čini interdisciplinarni tim 34 starija i 24 mlađa istraživača sa nacionalnim i evropskim iskustvom, koji su angažovani na odeljenjima Preventivne medicine i javnog zdravlja; Didaktike i organizacije škole; Edukativnih nauka; Ličnosti, procene i psihološkog tretmana; Primenjene ekonomije; Marketinga; Zapošljavanja i zakona o socijalnoj zaštiti; Trgovačkog prava; Socijalnog rada i socijalnih službi; Sociologije i socijalne antropologije. Ovi istraživači su zaposleni na 9 nacionalnih univerziteta  (Univerzitet u Valensiji; Tehnički univerzitet u Valensiji; Univerzitet Jaume I de Castellón; Univerzitet u Burgosu; Univerzitet u Mursiji; Univerzitet u  Kastilja La Manča; Univerzitet u Ekstramaduri; Tehnički univerzitet u Madridu; Baskijski univerzitet), kao i na dva međunarodna univerziteta (Univerzitet u Konsepsionu – Čile i Autonomni univerzitet u Enkarnasionu – Paragvaj).

Polibienestar se bavi razvojem interdisciplinarnih istraživanja, primenjenih u oblasti socijalnih nauka. Da bi se odgovorilo na kompleksnost sistema socijalne zaštite neophodna je ova, interdisciplinarna perspektiva, koja omogućava institutu Polibienestar da, putem klasičnih i inovativnih istraživanja, sprovede efektivnu analizu i iznađe rešenja za nove socijalne izazove. U skladu sa navedenim, Polibienestar savetuje administraciju i privatna lica u procesu dizajniranja, planiranja i implementacije propisa i usluga socijalne zaštite.

Polibienestar ima veliko iskustvo u korišćenju evropskih fondova, sa više od 30 projekata u okviru različitih programa Evropske komisije, kao što su: VI i VII okvir; Život uz pomoć okoline; II i II Zdravlje iz DG Sanco; III Daphne i  DG Pravda; Celoživotno učenje; Erasmus +; COSME; Prekogranična saradnja u Mediteranu; Progres; Kompetitivnost i okvir za inovacije.

U oblasti autizma, Polibienestar je član fondacije Miradas unutar okvira “Pogledi za autizam” namenjenog promovisanju prava osoba sa autizmom i njihovih porodica, i podsticanju veština i kompetencija stručnjaka koji sa njima rade.

Štaviše, članovi tima imaju više od 20 godina iskustva u radu sa osobama sa ometenošću, kako u oblasti edukacije, tako i u oblasti nege, kao i u istraživanjima koja prate inkluzivni pristup usmeren na unapređenje i promovisanje kvaliteta života osoba sa ometenošću i njihovih porodica.

Angažovano osoblje

Jorge Garcés Ferrer
Jorge Garcés FerrerIPA+ Koordinator. Profesor i direktor instituta Polibienestar

Redovni profesor Univerziteta u Valensiji i direktor istraživačkog instituta Polibienestar. U periodu od 2014. do 2016. bio je rukovodilac katedre “Princ od Asturije” na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu.
Bio je i gostujući profesor na Univerzitetu u Inzbruku (Austrija) i Univerzitetu Erazmus u Roterdamu (Holandija), kao i gostujući istraživač na univerzitetima Vašington, Oksford i Kembridž.
Baveći se društvenim naukama, razvio je svoju delatnost na institutu Polibienestar. Njegovo istraživanje je usmereno na komparativnu socijalnu zaštitu u Evropi, naročito u oblasti starenja i socijalnih inovacija i povećavanja efikasnosti i efektivnosti evropskih propisa u domenu dugotrajne nege. Bio je glavni istraživač ili član istraživačkih timova u više od 100 projekata i istraživačkih ugovora pod evropskom, regionalnom i lokalnom administracijom. U svojstvu eksperta učestvovao je u Komisiji socijalne zaštite španskog parlamenta, kao i u različitim komitetima koje je organizovala Evropska komisija.
On je autor ili koautor 25 knjiga i više od 100 naučnih radova; učestvovao je u gotovo 200 nacionalnih i međunarodnih konferencije posvećenih pitanjima socijalne politike. Njegovi radovi su objavljivani u publikacijama izdavača međunarodnog značaja, kao što su Nova Publishers, Routledge, McGraw-Hill i Peter Lang.
Objavljivao je i eseje i stručne komentare u specijalizovanim časopisima, kao i knjige o Valensijanskoj kostumbrističkoj književnosti i književnosti za decu.
Dobio je titulu počasnog doktora nauka na Univerzitetu San Pedro u Republici Peru, 2009. godine, na Autonomnom univerzitetu Enkarnasion u Paragvaju, 2013. godine, i na Univerzitetu Jaume I Castellón, 2016. godine. Za postignute zasluge, 2015. godine odlikovan je medaljom Univerziteta u Burgosu.

Ascensión Doñate-Martínez
Ascensión Doñate-MartínezIPA+ projektni menadžer i istraživač

Psiholog, master u oblasti neuronauka i doktor u oblasti društvenih nauka.
Radi kao istraživač na univerzitetu Polibienestar u oblastima autizma, promocije zdravlja, starenja, sistema stratifikacije rizika, upravljanja hroničnim bolestima, integrativne nege, propisima vezanim za javno zdravlje, asistivnih tehnologija, unapređivanja veština osoblja zaposlenog u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, država blagostanja i socijalne zaštite. Ima iskustvo u realizaciji evropskih programa kao što su: Erasmus+, LifeLong Learning, VII Framework, II & III Health Programme, AAL, COST Actions i III Daphne. Rezultati njenog istraživanja publikovani su u časopisima indeksiranim na ISI listi, kao što je Archives of Gerontology and Geriatric, a predstavljeni su i na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Takođe je bila gostujući istraživač na Katedri za javno zdravlje Medicinskog centra Erazmus u Roterdamu (2015) i na Fakultetu socijalnog rada na Univerzitetu u Islandu (2016).

José Luis Cuesta Gómez
José Luis Cuesta GómezEkspert za autizam i istraživač

Doktorat u oblasti edukativnih nauka i pedagogije. Direktor je katedre “Pogledi za autizam” i član upravnog odbora Španske asocijacije stručnjaka u oblasti autizma (AETAPI); u kojoj je bio predsednik šest godina.
Ima više od 20 godina iskustva u radu sa osobama sa ometenošću, kako u oblasti edukacije, tako i u oblasti nege, kao i u istraživačkom radu. Bio je izlagač na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama o autizmu i ometenosti i autor je nekoliko publikacija iz ove oblasti. Glavne oblasti njegovog istraživačkog rada u autizmu fokusirane su na kvalitet života, kvalitet servisa, socijalnu i radnu inkluziju i razvoj specijalizovanih usluga.
Trenutno je rukovodilac “Kursa za stručnjake u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u tretmanu osoba s poremećajem iz spektra autizma”, koji se realizuje na Univerzitetu u Burgosu.