Portugalska Federacija Za Autizam – PFA2019-03-05T09:44:41+00:00

Project Description

PORTUGALSKA FEDERACIJA ZA AUTIZAM – PFA

PORTUGAL

PFA – Portugalska federacija za autizam je neprofitna, nevladina organizacija za osobe sa ometenošću, registrovana prema odredbama portugalskog zakona iz 2003/2004. god. Sukcesor je nacionalne nevladine organizacije koja je osnovana 1971. god. PFA obuhvata 12 nevladinih organizacija širom zemlje, uključujući i ostrva

PFA pripada krovnoj organizaciji, Nacionalnom institutu za rehabilitaciju, koji je pod okriljem Ministarstva socijalne zaštite. Ovo ministarstvo je odobrilo statut PFA koji je registrovan na portalu Ministarstva pravde.

Odgovorna tela u PFA su: kongres (što je zapravo naziv za generalnu skupštinu), koji među svojim članovima na svake četiri godine bira izvršni savet i finansijski savet.

Članovi kongresa su delegati, birani kao predstavnici 12 asocijacija, članica PFA.

Pet članova izvršnog saveta vodi federaciju i dostavlja izveštaje i planove na saglasnost Ministarstvu socijalne zaštite, pošto ih prethodno usvoji kongres.

Finansijski savet sastavlja pregled administrativnih aktivnosti izvršnog saveta i takođe ga prezentuje u okviru izveštaja.

Angažovano osoblje

Isabel Cottinelli
Isabel CottinelliPredsednik Portugalske asocijacije za autizam i bivši predsednik Portugalskog udruženja za razvojne poremećaje i autizam u Lisabonu
Potpredsednik Autizma Evrope 18 godina; Predsednik Portugalske asocijacije za autizam i bivši predsednik Portugalskog udruženja za razvojne poremećaje i autizam u Lisabonu; član borda Konfederacija za intelektualne ometenosti i Nacionalne konfederacije organizacija za osobe sa ometenošču i član Gradskog saveta Lisabona za inkluziju; komesar Ministarstva obrazovanja za resursne centre za inkluziju. Zvanje mastera u obrazovanju stekla je na Univerzitetu u Bostonu, dok je doktorat iz arhitekture stekla na Univerzitetu u Lisabonu.
Držala je nastavu na poslediplomskim kursevima na Univerzitetu Nova u Lisabonu, Univerzitetu Azori, Univerzitetu Porto i Pedagoškoj akademiji u Setubalu.
Držala je predavanja u Portugalu, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, SAD (Univerzitet u Njujorku) i na Zelenortskim ostrvima.
Bila je urednik časopisa LINK i Autism: Research and Practice (izdavač Sage Public.).
Odlikovana je ordenom predsednika Republike Portugal za narodno obrazovanje.
Govori portugalski, engleski i francuski.
Inês Neto
Inês NetoPsihomotorni rehabilitator i izlagač
Inês je diplomirala psihomotornu rehabilitaciju na Fakultetu za humanu motoriku 2007. godine. Praksu, predviđenu nastavnim programom, obavila je u Psihijatrijskom bolničkom centru Lisabona, na odeljenju za hronično bolesne osobe stare između 18 i 75 godina, sa raznovrsnim dijagnozama (shizofrenija, bipolarni poremećaj, poremećaj iz spektra autizma, intelektualna ometenost itd.). Od 2007. godine radi na odeljenju za radni trening Psihijatrijskog bolničkog centra u Lisabonu, kao nastavnik na modulima “Sport i slobodno vreme” i “Strategije za aktivnu socijalnu participaciju”. Ovo odeljenje namenjeno je osobama sa istorijom mentalne bolesti koje pokušavaju da se vrate nezavisnom životu i uključe na tržište rada. Od 2008. godine radi u Portugalskom udruženju za razvojne poremećaje i autizam u Lisabonu, započevši svoju karijeru psihomotornog rehabilitatora u Centru za okupacione aktivnosti. Od septembra 2008. godine pa nadalje, uglavnom je radila u školama, preko Resursnog centra za inkluziju Portugalskog udruženja za razvojne poremećaje i autizam, naročito sa decom i osobama starim između 6 i 18 godina s poremećajem iz spektra autizma. Tokom godina učestvovala je kao izlagač na nekoliko seminara Portugalskog udruženja za razvojne poremećaje i autizam u Lisabonu i Setubalu, kao i Portugalske federacije za autizam.
Rita Serpa Soares
Rita Serpa SoaresKlinički psiholog
Rita Soares je specijalizovana za kliničku evaluaciju i tretman neurorazvojnih poremećaja i poremećaja iz spektra autizma. Ima veliko kliničko iskustvo, naročito u školama i na tržištu rada. Takođe ima veliko iskustvo u obuci nastavnika, drugih stručnjaka i porodica i u saradnji sa prestižnim zdravstvenim i obrazovnim institucijama. Učestvovala je u brojnim nacionalnim i evropskim projektima i radnim iskustvima. Bila je konsultant i trener u različitim organizacijama ili odeljenjima za ljude sa ometenošću (npr. Azori, Brisel, Makao u Kini). Koordinisala je rad kliničkih servisa i projekata, a nedavno je bila i pedagoški direktor Portugalskog udruženja za razvojne poremećaje i autizam u Lisabonu. Rita Soares je diplomira psihologiju na Univerzitetu u Lisabonu 1998. Tokom studija, provela je jedan semestar na Univerzitetu Padova u Italiji. Od 1999. do 2000. bila je na obuci, na Univerzitetskoj klinici u Turu (Servis za funkcionalnu procenu), za decu sa razvojnim poremećajima. Učestvovala je na različitim seminarima i kongresima iz oblasti neurorazvoja, posebne potrebe za obrazovnom podrškom i psihologije. Trenutno pohađa poslednju etapu obuke za psihoterapiju odraslih u Portugalskoj asocijaciji za kognitivno-bihevioralnu terapiju.