Autizam Evrope2019-03-05T09:14:39+00:00

Project Description

Autizam Evrope

BELGIJA

Autizam Evrope (AE) je međunarodna asocijacija čiji je glavni cilj da unapredi prava osoba sa autizmom i da im pomogne da poboljšaju svoj kvalitet života. AE se zalaže da evropski donosioci odluka podstaknu bolji politički odgovor na potrebe autističnih ljudi. AE takođe teži ka većoj svesti o i razumevanju autizma u društvu.

AE se sastoji od više od 80 udruženja članica iz 38 zemalja i predstavlja oko 5 miliona ljudi širom Evrope. Samozastupnici i porodice igraju centralnu ulogu u organizaciji. Evropske institucije prepoznaju AE kao ključnu reprezentativnu mrežu autističnih ljudi i njihovih porodica u Evropi.

Godine 1999, Autizam Evrope je pokrenuo anketu među svojim članovima da identifikuje i ispuni svoje prioritete u vezi sa akcijama koje treba sprovesti kako bi se postigao naš opšti cilj. Članovi Autizma Evrope su utvrdili sledeće strateške ciljeve kao svoje prioritete:

  • Predstavljanje osoba sa autizmom prema svim institucijama Evropske unije

  • Promovisanje prava i dostojanstva osoba sa autizmom

  • Promovisanje svesti o adekvatnoj nezi, obrazovanju i dobrobiti osoba sa autizmom

  • Povezivanje sa drugim nevladinim organizacijama koje imaju slične ciljeve

  • Promovisanje razmene informacija, dobre prakse i iskustva

U cilju implementacije ovih dugoročnih ciljeva, Autizam Evrope je izgradio strateške saveze sa svojim socijalnim partnerima kako bi maksimizirao svoj uticaj na politike Evropske unije i uspostavio strukturirani dijalog sa evropskim institucijama.

Autizam Evrope ima ključnu ulogu u podizanju javne svesti i uticaju na evropske donosioce odluka o svim pitanjima koja se odnose na prava osoba s autizmom i drugim invaliditetom koje uključuju složene potrebe za podrškom.

Kako bi maksimizovali uticaj na politike EU, Autizam Evrope radi u strateškim koalicijama sa organizacijama koje dele iste brige i ciljeve. To su Evropski forum osoba sa invaliditetom (EDF), Platforma evropskih socijalnih nevladinih organizacija i Evropska koalicija za život u zajednici (ECCL). Autizam Evrope je osnivač ovih organizacija i trenutno ima mesto potpredsednika EDF-a.

Autizam Evrope je uspostavio strukturirani dijalog sa evropskim institucijama i aktivan je pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Autizam Evrope ima značajnu ekspertizu u oblasti autizma i rada sa strateškim partnerstvima i koalicijama sa nizom organizacija. Organizacija je vešta u širenju informacija i istraživačkih dokaza putem svoje veb stranice, svojih vesti i časopisa i svojih redovnih međunarodnih kongresa o autizmu. Autizam Evrope u okviru ovog projekta vodi fazu širenja informacija o projektu.

Angažovano osoblje

Aurélie Baranger
Aurélie BarangerDirektor od 2007
Njena misija obuhvata sveukupnu koordinaciju mreže udruženja članica, kao i upravljanje zastupanjem i političkim radom, povezivanje sa EU, evropske projekte, događaje, izgradnju kapaciteta i finansije.
Aurélie je ranije radila za Evropski forum osoba sa invaliditetom (na projektu izgradnje kapaciteta sa organizacijama osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu) i završila obuku u Evropskoj komisiji i Euro Coop.
Aurélie je magistar međunarodnih odnosa i magistar u oblasti evropskog javnog menadžmenta.
Aurélie govori engleski i francuski.
Cristina Fernández Álvarez de Eulate
Cristina Fernández Álvarez de EulateZadužena za komunikacije i fundraising od 2017
Cristina se pridružila Autizmu Evrope 2015. godine i bavi se komunikacijama, događajima, kampanjama i evropskim projektima u oblasti celoživotnog učenja, Erasmus + ili Horizon 2020.
Cristina je prethodno radila u evropskim udruženjima Pain Alliance Europe (PAE) i EMEA asocijaciji za prenos i distribuciju energije (EPTDA).
Zahvaljujući tim iskustvima, ona daje vredan doprinos u oblastima lobiranja, koordinacije događaja ili komunikacijske strategije. Isto tako, stažirala je u Federaciji evropskih direktnih i interaktivnih marketinga.
Ona je izvršni master u komunikaciji i evropskoj politici iz IHECS u Briselu, kao i master u novinarstvu na Univerzitetu Valladolid iz Španije. Njen pozitivan stav i vedar duh pomažu joj da razmišlja izvan okvira i donosi kreativna rešenja i inicijative.
Cristina govori španski, engleski i francuski.