Pregled obuke2019-01-09T12:48:52+00:00
IMG_3978

Pregled obuke

U okviru IPA + projekta razvijene su dve obuke sa ciljem povećanja profesionalnih kompetencija ljudi zainteresovanih za rad u oblasti autizma. Sadržaj obe obuke zasnovane su na rezultatima prikupljenim iz pregleda literature i konsultacijama sa stručnjacima sa velikim iskustvom u autizmu kroz fokus grupe. Štaviše, kurikulum obuka je validiran kroz Delfi studiju koja uključuje panel relevantnih zainteresovanih učesnika sastavljenog od profesionalaca, trenera, ljudi sa autizmom i njihovih porodica.

Na osnovu prikupljenih podataka predstavljene su dve obuke različitih nivoa kompleksnosti: prvi kurs ima uvodni pristup autizmu, a drugi ima dublji pristup. Osnovni ciljevi svake obuke, kao i neki unakrsni cilj zajednički za oba navedena su u nastavku:

Ciljevi Nivoa I "Sveobuhvatna obuka"

Glavni cilj ove obuke je razumevanje i učenje o autizmu. Njeni specifični ciljevi su:

 • Uvod u autizam.
 • Procenjivanje ličnih veština / samofikasnosti za rad / stupanja u kontakt sa autizmom.
 • Predstavljanje različitih profila za rad / stupanje u kontakt sa autizmom.
 • Svesnost o etici i pravima u radu sa autizmom (npr. Inkluzija, kvalitet života itd.).
 • Obezbeđivanje praktične dimenzije za rad u autizmu.

Sticanje znanja i veština za rad / stupanje u kontakt sa osobama sa autizmom.

Ciljevi Nivoa II "Ekspertska obuka"

Glavni cilj ove obuke je poboljšanje, proširenje i ažuriranje znanja i veština o autizmu. A specifični ciljevi su sledeći:

 • Kompletiranje već stečenog znanja o autizmu.
 • Proširivanje pristupa, intervencija i komunikacije u radu sa autizmom.
 • Razvijanje kriterijuma za utvrđivanje dobrih praksi.
 • Razvoj otvorenosti.
 • Poboljšanje sposobnosti prenosa znanja o autizmu drugim profesionalcima – promovisanje razmene znanja sa drugim profesionalcima i zainteresovanim stranama.

Veštine samoočuvanja kod profesionalaca (npr. sprečavanje anksioznosti, sindroma sagorevanja itd.).

Unakrsni ciljevi: Oba nivoa imaju zajedničke ciljeve:

 • Promovisanje pristupa zasnovanih na dokazima.
 • Promovisanje multidisciplinarnih pristupa.
 • Jačanje komunikacije sa porodicama.
 • Promocija inkluzije i poštovanja prava osoba sa autizmom.
 • Uključivanje i promocija samozastupnika.
 • Jačanje pozitivnog pristupa autizma na osnovu snaga.
 • Promovisanje celoživotnog obrazovanja.
 • Pristupanje međunarodnoj dimenziji autizma.
 • Podsticanje radoznalosti, motivacije i unapređenja veština kod profesionalaca.