Modul 42019-03-04T09:41:03+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 4

Preporučeni modeli intervencije

1)         Modeli intervencije zasnovani na naučnim dokazima:

 • Važnost naučnih dokaza.
 • Različiti modeli intervencije.

2)         TEACCH model:

 • Strukturirano učenje.
 • TEACCH principi.
 • Organizacija okruženja.
 • Vremenska organizacija zadataka.
 • Individualizacija
 • Vizuelna podrška.

3)         Intervencija neželjenog ponašanja pomoću Pozitivne Bihevioralne Podrške

 • Definicija neželjenog ponašanja.
 • Faze Pozitivne bihevioralne podrške.
 • Preventivne strategije Pozitivne bihevioralne podrške

4)         Alternativni i augmentativni sistemi komunikacije:

 • Važnost komunikacije.
 • Tipologija alternativnih i augmentativnih sistema komunikacije: PECS, Schaeffer, Multimodalnost
 • Važnost vizuelnog jezika

5)         Model kvaliteta života.

 • Definicija
 • Dimenzije kvaliteta života.
 • Indikatori i predlozi za primenu.

6)         Razvojni pristupi: razumevanje osoba sa autizmom.

 • Razvojne karakteristike.
 • Implikacije za učenje
 1. Odraz profesionalnih veština potrebnih za intervenciju u različitim kontekstima sa osobama sa autizmom.
 2. Analiza referentnih modela intervencija kod autizma.
 3. Analiza strategija koje omogućavaju razvoj referentnih modela intervencija.
 4. Razlikovanje metodologija i vrsta podrške za implementaciju programa intervencije.
 5. Upoznavanje sa alatima za keiranje i procenu programa intervencije.
 6. Identifikovanje smernica i razvojnih procesa osoba sa autizmom.
 7. Opisivanje modela kvaliteta života
 • Confederación Autismo España. Autismo, calidad de vida hoy.
  Dostupno na sledecém linku: http://www.panaacea.org/wp-content/uploads/2016/03/Autismo-Calidad-de-Vida-HoyConfederaci%C3%B3n-Autismo-Espa%C3%B1a.pdf
 • Mulas F, Ros-Cervera G, Millá MG, Etchepareborda MC, Abad L, Téllez de Meneses M. Modelos de intervención en niños con autismo. RevNeurol 2010; 50 (Supl 3): S77-84.
  Dostupno na sledecém linku: http://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/1839.1-bdS03S077.pdf
 • AETAPI (2013). Intervención sin evidencia contrastada.
  Dostupno na sledecém linku:http://aetapi.org/nuestra-opinion-intervenciones-sin-evidencia-contrastada/
 • Fuentes, J. et al.(2006).Guía de buena práctica para el tratamiento de los TEA. REV NEUROL; 43 (7): 425-438.
  Dostupno na sledecém linku: http://espectroautista.info/ficheros/bibliograf%C3%ADa/fuentesbiggi2006gbp.pdf
 • Autism Education: Charman,T., et al. (2011). What is Good Practice in Autism Education?
  Dostupno na sledecém linku: https://research-management.mq.edu.au/ws/portalfiles/portal/83300571/82950951.pdf

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja