Modul 32019-03-04T09:44:39+00:00

Nivo II – Ekstpertske obuke

Modul 3

Specifični programi podrške i tretmana

a) Intervencija pri neželjenim ponašanjima:
• Pozitivna bihevioralna podrška ponašanju: definicija i karakteristike
• Funkcionalna procena ponašanja
• Izrada plana funkcionalne analize
• ABA metod
• Strategije za kontrolu ponašanja

b) Intervencija u emocionalno-seksualnoj sferi:
• Definicija i konceptualizacija seksualnosti
• Mitovi i utvrđene činjenice o seksualnosti kod osoba sa autizmom
• Karakteristične osobine osoba sa autizmom koje se tiču seksualnosti.
• Ciljevi intervencije koji se tiču seksualnosti
• Efektivne metode i strategije
• Životne faze i glavni aspekti razvoja
• Veštine i strategije u razvoju seksualnog obrazovanja

c) Zdravlje i ishrana
• Senzorni problemi
• Važnost dobre ishrane.
• Problemi u vezi sa ishranom kod osoba sa autizmom
• Rutine i briga o spavanju.
• Fizičke aktivnosti u službi jačanja zdravlja

d) Lična autonomija:
• Koncept i oblasti razvoja lične autonomije
• Model dnevnih životnih aktivnosti
• Vrste intervencije u modelu dnevnih životnih aktivnosti

e) Organizacija prostora i vremena:
• Koncept i značaj strukturiranja
• Teškoće osoba sa autizmom u ogranizaciji vremena i prostora
• TEACCH metoda

f) Upotreba novih tehnologija tokom intervencije:
• Definisanje i konceptualizacija
• Prednosti informaciono-komunikacionog sistema (IKS)
• Koje su koristi IKS-a pri intervencijama sa osobama sa autizmom
• Resursi IKS-a za razvoj veština u više oblasti

g) Postupak otkrivanja i dijagnoze:
• Karakteristike procesa otkrivanja i dijagnoze
• Dijagnostički proces
• Rani pokazatelji
• Dijagnostički kriterijumi DSM-5 i ICD-10
• Dijagnostička sredstva
• Dobre prakse i preporuke za kvalitetan dijagnostički proces DSM-5 i ICD-10

h) Rana intervencija:
• Definicija i karakteristike rane intervencije
• Principi i metodologija dobrih praksi za ranu intervenciju
• Programi rane intervencije
• Denver metod
• Floortime metod
• Hannen metod
• SCERTS metod

i) Razvijanje socijalno-komunikativnih veština:

• Razumevanje prirode socijalnih deficita kod autizma
• Načela, ciljevi i strategije intervencije u socijalnim kompetencijama
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa decom
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa neverbalnim osobama sa autizmom
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa verbalnim osobama sa autizmom.

j) Podrška odraslih sa autizmom
• Specifičnost odraslih sa autizmom
• Oblasti podrške kod odraslih sa autizmom
• Snage odraslih sa autizmom
• Principi intervencije sa odraslima sa autizmom
• Vodič za zapošljavanje i zapošljavanje uz podršku

 1. Povećati znanje o osnovnim karakteristikama autizma
 2. Poznavati potrebe osoba sa autizmom u svim okolnostima tokom čitavog života
 3. Upoznati teorijske i metodološke osnove specijalizovanih intervencija u autizmu i modele za kreiranje i primenu značajne podrške za osobe sa autizmom i njihovim porodicama.
 4. Proširiti znanje o modelima podrške za osobe sa autizmom, uz strategije i modele evaluacije.
 •  http://www.autism-resources.com/links/writing.html
 • Autism from Within. Hilde De Clercq. Pg 273
 • Wiggs, L., & Stores, G. (2004). Sleep patterns and sleep disorders in children with autistic spectrum disorders: insights using parent report and actigraphy. Developmental medicine and child neurology, 46(6), 372-380.
 • http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1017/S0012162204000611/epdf
 • https://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-analysis-aba
 • http://practicaltrainingsolutions.net/2014/05/09/autism-and-aggression-intervention-strategies-2/
 • https://iancommunity.org/cs/articles/prob_behav
 • https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
 • Accessing the Curriculum for Pupils with Autistic Spectrum Disorders: Using the TEACCH Programme to Help Inclusion. Gary Mesibov y Marie Howley.
 • https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4131130/
 • Sexuality and Autism Danish Report
 • https://www.autismuk.com/autism/sexuality-and-autism/sexuality-and-autism-danish-report/
 • Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34957.pdf
 • http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm Diagnosis
 • https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
 • http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266 Employment
 • http://www.firstsigns.org/downloads/m-chat.pdf M-CHAT

Challenging behaviour

 • http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf

Intervention in the emotional-sexual sphere

 • https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo

Health and nutrition

 • https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
 • https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf

Organization of times and spaces

 • www.teacch.com

Sensory issues

 • https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

Intervention using ICT

 • https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8
 • http://www.callscotland.org.uk/downloads/posters-and-leaflets/ipad-apps-for-complex-communication-support-needs/

Diagnosis

 • http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm
 • https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja