Lessons learned2019-01-09T13:56:38+00:00

Lessons learned

Projektni partneri imaju kritičan pogled na implementaciju obe obuke zahvaljujući pilot obukama koje su sprovedene u Burgosu, Lisabonu i Beogradu. Neke ‘naučene lekcije’ su izložene iskustvima entiteta koji su sproveli pilote, iz razmišljanja profesionalaca koji su bili uključeni i od podataka prikupljenih kroz okvir evaluacije zasnovan na Kirkpatrickovom modelu.

Kao rezultat, lista prednosti i slabosti obuka razvijenih kroz IPA+ partnerstvo zasniva se na stavovima trenera i povratnim informacijama dobijenih od polaznika. Ovi stavovi su relevantni i treba ih uzeti u razmatranje od onih koji imaju za cilj pokretanje ovih kurseva u svom profesionalnom kontekstu.

Snage

 • Obuka dostupna na dva različita nivoa: sveobuhvatnom i ekspertskom.
 • Transkulturalna i interdisciplinarna perspektiva.
 • Praktični i teorijski sadržaji zasnovani na dokazima.
 • Prethodno iskustvo u alatima e-učenja ili zahtevima osnovnih IT veština.
 • Prethodno iskustvo u aktivnostima treninga usredsređeno na autizam.
 • Dostupnost kursa na četiri jezika.
 • Obuka na osnovu pilot iskustva sa kompletnom evaluacijom obuka.
 • Daljinski pristup obukama putem MOODLE platforme.
 • Obuka je dostupna polaznicima u bilo kom trenutku.
 • Vremenski rokovi za izvođenje modula mogu se prilagoditi potrebama trenera/mentora.

Slabosti

 • Sadržaji uključeni u obuke zasnovani su na aktuelnim saznanjima (2018).
 • Nužnost platforme za e-učenje za prezentovanje sadržaja i materijala za obuku.
 • Mogući gubitak značenja i kvaliteta sadržaja zbog naknadnih prevoda na lokalne jezike.
 • Potreba tima stručnjaka iza raspoređivanja treninga koji će biti dostupan studentima, praćenje i ispravljanje aktivnosti itd.
 • Teškoće prisustvovanja susretima licem u lice.
 • Upotreba MOODLE platforme se može pojednostaviti pomoću određenih alata ili podešavanja, ali ih mora obaviti tehničar.
 • Više praktičnih strategija i primera iz prakse.
 • Nedostatak vebinara ili audio predavanja za kompletiranje prezentacije svakog modula.
 • Moguća potreba finansijskih sredstava za izvođenje obuka (npr. tehnička podrška).
 • Nužnost povezivanja i umrežavanje profesionalaca iz različitih oblasti.