KONTEKST IPA+ pilots2019-01-24T00:36:50+00:00
FullSizeRender-25-05-18-09-22-6

Kontekst IPA+ pilots

Dve obuke razvijene u okviru IPA + projekta realizovane su od strane Autizma Burgos (Španija), Portugalske Federacije za Autizam (Portugal) i Saveza Autizam Srbija (Srbija). U sledećim redovima opisane su glavne potrebe za obukom ovih entiteta, kao i na koji način mogu imati koristi od ovih obuka:

Autismo Burgos
(Španija)

U Španiji, postojeća univerzitetska diploma pruža veoma teorijske sadržaje i neophodno je da učenici dobiju obuku koja uključuje više praktičnih sadržaja. Autismo Burgos konstantno prima volontere i nove radnike, tako da su kursevi IPA+ veoma korisni za obezbeđivanje specifičnije obuke.

Ekspertski nivo omogućava ažuriranje znanja najiskusnijih radnika, uzimajući u obzir stalni napredak koji se odvija na polju autizma. Obe obuke su se pokazala kao efikasna alatka za postizanje konsenzusa o najrelevantnijim sadržajima za polaznike koji dolaze iz različitih disciplina i, takođe, format obuka omogućava polaznicima da se uključe kada je njima zgodnije.

Savez Autizam Srbija

U Srbiji se na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde postoji smer za Autizam, stiče formalno znanje o autizmu. Najčešće, ovi profesionalci nastavljaju svoju karijeru u specijalnim školama i / ili ustanovama socijalne zaštite (dnevni boravci, stacionari).

Međutim, postoji potreba za mnogo širim, multisektorskim pristupom osobama sa autizmom, jer oni takođe imaju pravo na redovno obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, usluge u zajednici i sadržaje svakodnevnog života. To je razlog zašto se obuka o autizmu mora sprovesti na mnogo sveobuhvatnijem nivou i pružiti ne samo profesionalcima koji mogu imati neka formalna znanja, kao što su nastavnici u redovnim školama, medicinske sestre, doktori svih specijalnosti, socijalni radnici, logopedi , psiholozi itd., ali i članovima zajednice – radnicima i (proširenim) članovima porodice, tako da dobiju sliku o karakteristikama i potrebama autizma u različitim kontekstima i životnim fazama. Na taj način, svaka osoba će moći da pruži podršku, u meri u kojoj zavisi od njihove uloge u društvu. U prethodnim godinama, Savez je puno uradio na podizanju svesti, i pružanje obuke o autizmu zasnovaneg na dokazima u vreme društvenih medija i sumnjivih informacija koje su široko dostupne, sledeći je logičan i značajan korak. Sastav konzorcijuma i kredibilitet svakog partnera dodatno doprinosi kredibilnosti same obuke i njenog sadržaja.

Portugalske Federacije za Autizam
(Portugal)

IPA + projekat je relevantan i koristan, kako bi se stručnjacima omogućilo da se suoče sa izazovom savremenog i uvećanog koncepta porodice u svetu koji se menja, gde žive ljudi sa autizmom.