Loading...
Projekat2019-03-05T09:08:21+00:00

Naš rad

Glavni cilj projekta „IPA +, Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Model specijalizovane obuke za stručnjake” je kreiranj osnovne obuke za sve stručnjake koji rade sa osobama iz autističnog spektra – nezavisno od njihove oblasti znanja – koja odgovara gore navedenim nedostacima, zahtevima društva u celini i zahtevima ove populacije i njihovih porodica.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Da sazna specifične zahteve nastavnog plana i obuke
  • Da na osnovu zahteva nastavnog plana definiše osnovna znanja i kompetencije o autizmu koje svaki stručnjak treba da poseduje za kompetentnu i zadovoljavajuću negu osoba sa autizmom
  • Da kreira novu obuku i učenje zasnovano na praksi za razvoj kompetentnih stručnjaka iz različitih oblasti
  • Da implementira obuku u okviru projekta
  • Da evaluira kvalitet obuke
  • Da kreira alat kojim će rezultate projekta staviti na raspolaganje potencijalnim korisnicima
  • Da organizuje nacionalnu i internacionalnu konferenciju za predstavljanje rezultata projekta
  • Da ustanovi mrežu ljudi koji rade na projektima vezanim za autizam u svrhu razmene znanja i iskustva

Glavni rezultati

IPA + projekat je strukturiran u nekoliko faza kako bi se postigli različiti rezultati:

IO1 – Istraživanje potreba za kurikulumom i obukom.

Cilj je sprovesti istraživanje kroz primarne i sekundarne resurse o kurikularnim zahtevima za obuku namenjenu stručnjacima koji rade sa autističnim osobama.

IO2 – Dizajn kurikuluma

Cilj je da se obezbedi kurikulum sa dogovorenim ciljevima i sadržajima za razvoj naknadnih modula učenja (IO3) i za implementaciju kursa (IO4).

IO3 – Razvoj modula za učenje.

Cilj je kreiranje modula za učenje za obuku.

IO4 – Implementacija i validacija kursa.

Cilj je da se kurs sprovede u skladu sa nastavnim programom i modulima za učenje u Burgosu (Španija), Lisabonu (Portugalija) i Beogradu (Srbija).

IO5 – Paket alata za sprovođenje obuke

Usmeren da služi kao set uputstava i pratećih dokumenata kako bi drugi stručnjaci – van konzorcijuma projekta – zainteresovani za obuku mogli da je implementiraju lako i nezavisno.

IO6 – Diseminacija

Cilj je osigurati kvalitetno širenje informacija o projektu i njegovih rezultata u različitim identifikovanim ciljnim grupama i relevantnim akterima.

Ciljne grupe

MULTIDISCIPLINARNI STRUČNJACI

Direktna ciljna grupa IPA+ su multidisciplinarni stručnjaci koji trenutno rade – ili očekuju da će raditi u bliskoj budućnosti – u oblasti poremećaja iz autističnog spektra ili koji se mogu baviti njim povremeno. Materijali za učenje koji će biti razvijeni u okviru projekta će biti prikladni, na primer, za: a) nedavno diplomirane stručnjake sa interesom za rad sa autističnim osobama; b) osobe sa iskustvom u poslu koji žele da poboljšaju i unaprede svoje vještine; ili c) stručnjake sa prethodnim iskustvom u autizmu, ali koji nemaju formalno obrazovanje ili obuku kroz specifične kurseve.

Kroz obuku razvijenu i implementiranu tokom trajanja projekta – koja će takođe biti dostupna i nakon njegovog završetka – biće više stručnjaka sa kompetencijama i veštinama iz autizma. Dakle, kao indirektne ciljne grupe, ljudi iz spektra autizma i njihove porodice će takođe imati koristi od obučenih profesionalaca sposobnih da adekvatno odhovore na njihove potrebe i unaprede kvalitet njihovog života.

Partneri