Savez Autizam Srbija2019-01-09T19:32:50+00:00

Project Description

Savez Autizam Srbija

SERBIA

Savez Autizam Srbija osnovan je 1977. godine. U okviru Saveza funkcioniše 16 lokalnih udruženja čija se mreža stalno širi. Savez je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volenteri.

Skupština i upravni odbor Saveza, koji donose sve odluke koje se tiču rada Saveza, sastavljeni su od roditelja iz čitave Srbije.

Savez ima i Stručni tim, koji je sastavljen od stručnjaka različitih profila: specijalnih edukatora, nastavnika, psihologa, psihijatara, negovatelja, medicinskih sestara, lekara itd. Finansiranje Saveza vrši se putem projekata i donacija. Savez je član Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i punopravni član organizacije Autizam Evrope.

Misija Saveza je unaređenje kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standardau oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda.

Savez kontinuirano radi na pronalaženju i unapređenju sistemskih rešenja za ostvarivanje prava osoba sa autizmom na:

 • Adekvatnu dijagnostiku
 • Obrazovanje
 • Pravo na rad
 • Kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
 • Socijalnu zaštitu
 • Pomoć njihovim porodicama

Neke od aktivnosti Saveza:

 • Zastupanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica
 • Zastupanje osoba sa autizmom i njihovih porodica u pojedinačnim slučajevima
 • Osnaživanje osoba sa autizmom
 • Edukacija roditelja i stručnjaka
 • Kreiranja i implementiranje novih servisa podrške
 • Iniciranje i otvaranje dnevnih boravaka za osobe sa autizmom u zemlji (prvi je otvoren 1989.)
 • Predah usluga
 • Vikend program
 • Asistent u porodici
 • Savetodavne i terapeutske usluge za roditelje
 • “Help line”, telefonska linija pomoći za roditelje
 • Informator za ostvarivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica, štampano i elektronsko izdanje

Savez je takođe aktivno učestvovao u kreiranju i usvajanju:

 • Zakona o inkluzivnom obrazovanju
 • Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakona o javnom informisanju

Srednjeročni ciljevi Saveza

 • Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogucio precizan uvid u broj osoba sa autizmom. Postojanje Registra takođe bi olakšalo osobama sa autizmom ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.
 • Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg (dijagnostika) do najstarijeg doba (zdravstvena zaštita i podrška) osoba sa autizmom.
 • Poštovanje svih izglasanih zakona koji štite prava osoba sa autizmom.
 • Razvijanje servisa podrške, kao što su dnevni centri, asistent u porodici, predah usluga, stanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.
 • Srednje obrazovanje i postojanje adekvatnih zanimanja za osobe sa autizmom, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo moguće.
 • Veća edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu posledice autizma, kao što su bolesti iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije itd.
 • Uključivanje pojedinaca i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.

Personal involucrado

Nenad Glumbić
Nenad GlumbićIPA + Investigador y formador
Doctor en Educación Especial por la Universidad de Belgrado (Facultad de Educación Especial y Rehabilitación). Profesor titular de la Universidad de Belgrado e investigador principal del proyecto „Participación social de las personas con discapacidad intelectual“. Su investigación se ha centrado en el autismo y las discapacidades intelectuales. Es autor y coautor de 3 libros y más de 300 artículos de investigación. Como investigador, pasó dos meses en la Universidad de Bristol y la Universidad de Oxford.

Colaboró en los proyectos “Mejora de la calidad de los servicios de bienestar para personas con discapacidad (Ministerio de Trabajo y Política Social); “Plan de acción local para la infancia” (UNICEF); “Establecimiento del Centro para la Educación Preescolar Inclusiva en Kragujevac” (ONU – Habitat); „Estructuración e institucionalización del servicio de guardería“ (organización humanitaria „Dečje srce“); “Inclusión de niños con discapacidades en la educación y el empleo de personas con discapacidades” – Midway (Misión de USAID en Serbia); “Apoyo al trabajo de las Comisiones de Evaluación y Orientación de Niños con Necesidades Educativas Especiales y Centros de Atención Diurna para Niños con Discapacidad” (oficina de UNICEF – Montenegro); “Bienestar social y reforma del sistema de cuidado infantil: mejorar la inclusión social” (PNUD).

Sunčica Petrović
Sunčica PetrovićIPA+ Técnico y formadora
Coordinador de relaciones internacionales y proyectos en la Sociedad Serbia de Autismo (SSA). Miembro de la SSA desde 1999. Miembro de Autism Europe desde 2007.
Líder del equipo SSA en proyectos „IPA +: Inclusión de personas con autismo en Europa. Hacia un modelo de formación especializada para profesionales „, financiado por Erasmus + y“ DE-ENIGMA: Mejorar la comunicación social de los niños „, financiado por H2020.
Diseño y redacción de proyectos nacionales: „Verdad y prejuicio sobre el autismo“, „Asistente familiar“, „Programa de fin de semana“, „Asistencia legal“, „Programa de asesoría para padres“. Planificación, organización, recaudación de fondos, moderación de conferencias internacionales y mesas redondas: „Autismo 2006“, „Igualdad de oportunidades para todos“.
Planificación y organización de eventos y campañas: promoción de la canción „Fairy song“ del CD musical (niños con autismo), „Light it up blue“ (Campaña del Día Internacional de Concientización Mundial sobre el Autismo – anualmente), Día Europeo del Autismo – anualmente.
Cooperación con organizaciones e instituciones relacionadas: Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Helath, Autism Europe, Autism Speaks, PNUD.