Modul 22019-03-05T09:01:26+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 2

Definicija i konceptualizacija autizma

a) Glavne karakteristike autizma prema DSM-5.
• Znaci deficita društvene komunikacije
• Znaci restriktivnog/repetitivnog ponašanja
• Autizam i komorbiditeti
b) Važne osobine koje treba imati u vidu prilikom rada sa autističnim osobama.
c) Procesi i alati za procenu autizma.
d) Kontrolna lista autizma kao prvi korak ka signalizaciji autizma.
• Pitanja unutar kontrolne liste koja mogu pokazati da li je detetu potrebno dalje upućivanje
e) Aktuelno razumevanje uzroka autizma
f) Česte zabludemo uzrocima i tretmanima autizma.
• Vakcine
• Dijete bez glutena
• “Pakovanje”
• Helacija
• Terapija izbeljivačem

  1. Poznavanje karakteristika autizma.
  2. Bolje razumevanje procesa skrininga i dijagnostike.
  3. Podizanje svesti o lažnim uverenjima koja mogu biti štetna za autistične osobe.

Other links:

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja