Modul 62019-03-04T09:42:31+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 6

Karakteristike i potrebe u različitim kontekstima i životnim dobima

  1. Simptomi autizma u detinjstvu.
  2. Podrška potrebna u detinjstvu.
  3. Simptomi autizma u adolescenciji.
  4. Podrška potrebna u adolescenciji.
  5. Simptomi autizma u odraslom dobu.
  6. Podrška potrebna u odraslom dobu.
  7. Servisi podrške u Srbiji.
  1. Razlika u kliničkoj prezentaciji autizma tokom života.
  2. Razumevanje akumuliranih izazova dugoročne nege.
  3. Upoznavanje sa servisima podrške osobama sa autizmom u različitim životnim fazama.

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja