Modul 42019-02-19T13:43:08+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 4

Preporučeni modeli intervencije

1)         Modeli intervencije zasnovani na naučnim dokazima:

 • Važnost naučnih dokaza.
 • Različiti modeli intervencije.

2)         TEACCH model:

 • Strukturirano učenje.
 • TEACCH principi.
 • Organizacija okruženja.
 • Vremenska organizacija zadataka.
 • Individualizacija
 • Vizuelna podrška.

3)         Intervencija neželjenog ponašanja pomoću Pozitivne Bihevioralne Podrške

 • Definicija neželjenog ponašanja.
 • Faze Pozitivne bihevioralne podrške.
 • Preventivne strategije Pozitivne bihevioralne podrške

4)         Alternativni i augmentativni sistemi komunikacije:

 • Važnost komunikacije.
 • Tipologija alternativnih i augmentativnih sistema komunikacije: PECS, Schaeffer, Multimodalnost
 • Važnost vizuelnog jezika

5)         Model kvaliteta života.

 • Definicija
 • Dimenzije kvaliteta života.
 • Indikatori i predlozi za primenu.

6)         Razvojni pristupi: razumevanje osoba sa autizmom.

 • Razvojne karakteristike.
 • Implikacije za učenje
 1. Odraz profesionalnih veština potrebnih za intervenciju u različitim kontekstima sa osobama sa autizmom.
 2. Analiza referentnih modela intervencija kod autizma.
 3. Analiza strategija koje omogućavaju razvoj referentnih modela intervencija.
 4. Razlikovanje metodologija i vrsta podrške za implementaciju programa intervencije.
 5. Upoznavanje sa alatima za keiranje i procenu programa intervencije.
 6. Identifikovanje smernica i razvojnih procesa osoba sa autizmom.
 7. Opisivanje modela kvaliteta života

The trainees have to carry out 4 theoretical-practical activities. In addition, they must have to do a self-assessment test of 20 items, which that will be considered approved, provided that at least 75% of the questions are answered correctly.

Test pitanja